+38944373702
first page   P Ë R  N E


Për Ne

Intertoping nga Bogovina, Tetovë, u krijua më 1994 si ndërmarrje me 100 per qind kapital privat.
Në të vërtetë, Intertoping është një ndërmarrje e re e cila merret me përpunimin e tavolinave dhe karigeve dhe dizajnimin e objekteve biznesore (kryesisht gastronomike) ideja e së cilës ishte tu përgjegjet nevojave dhe kerkesave të tregut.
Filluam me tre të punësuar dhe tashmë kemi arritur në gjithsej në dhjetë numrin e përgjithshëm të antarëve të ndërmarrjes sonë me një përvojë profesionale dhe me një organogram bashkëkohor të punës së menaxhmentit dhe administratës.
Ne ofrojmë koncept dhe ide të plotë të krijuar nga nevojat tuaja. I njëjti koncept implementohet dhe në fund ju dorëzohet si zgjedhje afatgjate për bashkëpunimin në të ardhmen dhe besimin e ndërsjellë. Sekreti për biznesin e mirë dhe të drejtë të kompanisë sonë gjithmonë është në menaxhimin dhe organizimin e suksesshëm.

Sllogani ynë është: “sigurimi i cilësisë, sigurisë dhe përkrahjes që ju japim partnerëve tanë”.